Často kladené otázky

Mám MS Outlook, načo mi je Evinet CRM?

Outlook je skvelý nástroj, alej jeho využitie je čiasotčne limitované.
Evient CRM umožňuje štrukturovanie udalostí podľa formulára a výberov z hodnôt, čo umožňuje lepšiu prácu s dátami pri triedení, vyhľadávaní a sledovaní procesov

Ako je systém Evinet CRM zabezpečený?

Na komunikáciu medzi serevrom a klientom je použitý zabezpečený protokol SSL, používaný napríklad pri komunikácii v internet bankingoch. Jeho použitie znemožňuje, aby tretia strana videla nezašifrované dáta, vrátane mien a hesiel

Zabudol som svoje heslo, prečo mi ho nemôžete poslať?

Samotné heslo nie je v databáze nikde uložené, uložený je len kryptovaný "odtlačok" hesla, ktorý umožňuje identifikáciu, či heslo bolo správne, ale neumožňuje vidieť či zneužiť samotné heslo

Funguje Evinet aj na pomalom pripojení?

Dátové prenosy v Evinete sú za pomoci technológie AJAX optimalizované tak, aby sa prenášalo len nevyhnutné minimum informácií. Evinet je možné použiť aj na pomalom pripojení.

Je možné nahrať do systému dáta z iných zdrojov? (účtovný systém, MS Outlook a podobne)

Áno, systém umožňuje jednorazový, ako aj opakovaný import dát z externých zdrojov. Podporovaný je formát csv.

Je možné program zakúpiť?

Evinet CRM zakúpiť nie je možné. Systém je prenajímaný podľa platného cenníka na základe zmluvy.

Ako prebieha inštalácia nových verzií?

Inštalácia nových verzií systému prebieha na strane servera, používateľ nemusí robiť nič.

Dá sa Evient CRM prispôsobiť naším požiadavkám?

Áno, menšie úpravy systému sú možné, aj individuálne. Rozsah a cena prispôsobenia sú vždy určené na základe analýzy požiavaiek a po odsúhlasení prenajímateľa systmu a nájomcu

Chcem sa k systému Evinet pripojiť mimo pracoviska, je to možné?

Áno, systém Evinet umožňuje pripojenie z ľubovoľného miesta.

U nás používame interný informačný systém, načo mi je Evinet?

Firemný informačný systém je dobrým nástrojom na zhromažďovanie dát. Jeho použitie je však limitované na vnútrofirmenú sieť. Obchodní zástupcovia potom buď nemajú fyzický prístup k systému, alebo je prístup možný len z konkrétneho miesta s pomocou nainštalovaného software na vytvorenie VPN. Systém Evinet umožňuje pripojenie z ľubovoľného počítača, ktorý má nainštalovaný prehliadač Mozilla Firefox a prístup k internetu.

Ktoré prehliadače sú podporované?

Kompatibilita prehliadačov:

Aké sú hlavné výhody Evinet - CRM?

Jednoducho povedané, nestaráte sa o nič, používate predplatenú službu. Starostlivosť o systém je na strane poskytovateľa, nemusíte teda investovať do nákladných technológií, platiť špecialistov, dátové prepojenia, certifikáty a vôbec starať sa o chod.

Rýchly výber